Zeneművészet

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

A Művészeti Iskolában 47 éve folyik zeneoktatás, melynek során két év előképzést követően kezdhetik meg növendékeink a hangszeres tanulást.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

A zeneművészeti ágon jelenleg a következő tanszakok működnek:
• Vonós tanszak (hegedű, brácsa, cselló)
• Gitár tanszak (klasszikus gitár)
• Fúvós tanszak (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, tenorkürt, tuba)
• Ütőtanszak (ütőhangszerek)
• Zongora, harmonika tanszak (zongora, harmonika)
• Népzenei tanszak (népi hangszerek, ének)

Lehetőség van együtt zenélésre kamaracsoportok, zenekarok keretében:
• Fúvószenekar
• Vonószenekar
• Harmonika együttes
• Gitárzenekar
• Népzenei együttes

Kihelyezett telephelyeink Bölcskén, Madocsán és Nagydorogon működnek.