Sárdy Bemutatkozás

A dunaföldvári művészeti iskola (zeneiskola), amely az 1985-ös megalapítása után több átalakuláson esett át jelenleg a Pro-artis Alapfokú Művészeti Iskola Sárdy János Tagintézménye keretein belül, mint tagintézmény működik.

A tagintézményünkben csak zeneművészeti ágon folyik hangszeres oktatás. Fafúvós, rézfúvós, billentyűs, énekes, vonós, és akkordikus tanszakokon. Ezeken a tanszakokon belül lehetősége van a növendékeknek elsajátítani többek között a furulyát, fuvolát, trombitát, kürtöt, harmonikát, gitárt, zongorát, hegedűt, szintetizátort, valamint népi éneket is. A hangszeres órákhoz szükséges mögöttes tudást a zeneelméleti órákon sajátíthatják el a tanulóink.

Alapfokú művészeti képzésünk valamennyi tanszakon 12 évfolyamon működik: két év hangszeres előképző, hat év alapfok, majd négy év továbbképző évfolyamon tanulhatnak a zenélni vágyók.

A hangszeres kollégák nem osztályt tanítanak, hanem egyedül foglalkoznak a gyerekekkel. Az egyéni órán alkalmazkodnak a növendékekhez, akik sokszor több, csak nekik szóló figyelmet kapnak a pedagógusoktól. A növendékek ezt nagyon gyorsan megérzik, később megértik és igénylik is.
Az egyéni órák mellett szerves részét képezi a zeneoktatásnak a kamarazene is. Jelenleg is több kamaracsoport (duó, trió, kvintett) működik az iskolában (ének-, furulya-, fuvola-, rézfúvós-, vonóskamara valamint a több hangszerből alakult együttesek is emeli az oktatás sokszínűségét).

Az alapfokú művészeti oktatás követelményei és tantervi programjának megfelelően kialakítottuk pedagógia programunkat, és helyi tantervünket, melynek középpontjában egy kreatív művészeti műhely megteremtése áll, amelynek keretében a zenei oktató-nevelő munkán túl biztosítja a növendékek gazdagabb, sokoldalúbb személyiségfejlődésének feltételeit.

A tagintézmény oktatási szerepe ezen felül a zenei műfajok sajátosságainak, megjelenítési módjainak, a kiválasztott hangszer(ek) alkalmazásának megismertetése. Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a zene kritikai befogadására való felkészítés, a zenélés, mint lehetséges életpálya megismertetése, megszerettetése. A tanulók adottságainak, képességeinek kiteljesítése különös tekintettel a zeneművészi képességekre. A zenében tehetséges gyermekek művészeti iskolai rendszerben történő képzése, szakirányú továbbtanulásuk megalapozása. A tehetséggondozás, az egyéni képességek kibontakoztatása érdekében számos versenyre, rendezvényre, találkozóra készítjük fel növendékeinket.
Kiemelt feladatunk a zene megszerettetése minden gyermekkel. A pedagógusok fontosnak tartják a növendékek egészséges személyiségfejlődését, ezért mindent meg is tesznek. Számos tanórán kívüli programot szerveznek növendékeiknek és azok szüleinek (hangversenyek, fellépések, hangszerbemutató és téma koncertek, közös zenélések). Hagyománnyá váltak már iskolánkban többek között a zene világnapi rendezvények, a szabadtéri-, karácsonyi-, pünkösdi-, tanszaki-, vegyestanszaki-, évzáró koncertek, valamint a tematikus hangversenyek is.

Az intézmény munkájának eredményességét a versenyeken, találkozókon elért eredmények és a pályán tovább tanulók száma is mutatja.

A zeneiskola értéke a szülői véleményekben is megnyilvánul, egyre több szülő (volt növendék) íratja be gyermekét, vagy egy családból több testvér is jár az iskolánkba.
A pedagógusaink célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással, egyéni és csoportos zenei, művészeti tevékenységen keresztül ható érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú zeneileg is művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához.