Táncművészet

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei és a tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására, valamint a helyes testtartás elsajátítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra valamint szépérzékre nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt.
A táncművészeti oktatás célja, hogy a klasszikus balettet, mint régi hagyományokon és szabályokon alapuló táncnyelvet alapfokon minden növendék elsajátíthassa, és a kiemelten tehetséges tanulókat felkészítse és irányítsa a táncművészeti pályára.
Iskolánkban a felvételt nyert gyermekek első két tanévben főtárgyként balett-előkészítő gimnasztikát tanulnak. Az ezt követő években a gimnasztikát fokozatosan a klasszikus balett váltja fel, mely mellett a modern- kortárstánccal is megismerkedhetnek.

„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és költészethez hasonló szerepet töltsön be. „
Cesare Negri